Alt Text!
Київська Академічна Майстерня Театрального Мистецтва
Alt Text!
м. Київ. вул. Ярославів Вал 14-б

«МЕТОД ВАГІВ (ЗВАЖУВАНЬ)» В ОЦІНЮВАННІ ТЕАТРАЛЬНИХ ВИСТАВ

18 Квітня 2019


Володимир ЗубковМагістр економіки (КНЕУ), Випускник Професійної акторської школи Фонду Мейснера у Лос-Анджелесі, Актор театрів "Сузір'я" та "ProEnglish Theatre", Член КМТВ НСТДУ.


В  економіці ( і не тільки) фахівцям дуже часто доводиться виносити судження про якийсь процес, користуючись оцінками певної кількості експертів . Наприклад, прогнозування розвитку окремої  галузі промисловості   в даному регіоні. Для того, щоб винести своє остаточне рішення , фахівці звертаються до групи експертів , які аналізують економічну обстановку в регіоні за кількома параметрами та висловлюють свою думку . Узагальнююче судження виводиться як середнє між судженнями експертів. Цей простий метод оцінки процесу має декілька недоліків, один з яких – суб’єктивність оцінювання. Один експерт може винести рішення, вважаючи якийсь параметр дуже важливим, інші – ні . Другий експерт може, навпаки , вважати той же самий параметр неважливим, звертаючи особливу увагу на інші.


Тому, для зниження фактору суб’єктивності використовують так званий «метод вагів (зважувань)». Цей метод описується в економчній учбовій дисципліні «Операційний менеджмент». Метод допомагає дати кількісну оцінку рішення про процес, систематизуючи фактори, що впливають на процес прийняття рішення, з оцінкою їхньої ваги.


Посилання


Будь-яка театральна вистава є своєрідним процесом , який оцінюється глядачем, публікою. Найбільш успішні вистави з репертуару театрального колективу висуваються на театральні фестивалі, конкурси, премії, гранти і т.і. Оскільки процес суддівства в оцінці вистав на таких конкурсах схильний до суб’єктивізму , виникла думка трохи , так би мовити, формалізувати та систематизувати оцінку творчого процесу .


Деякі творчі фахівці є скептично налаштованими на привнесення економічної складової в театральний процес, але , врешті-решт, результатами таких конкурсів є премії  , гранти , які виражаються у фінансовому, тобто, економічному еквіваленті. Якщо вистава заслужено і справедливо оцінена високою оцінкою журі, то в подальшому вона буде користуватися успіхом у публіки , а, отже, приноситиме і касові збори - знов , таки , економічна складова .


Якщо підходити до оцінювання складом журі певної театральної постанови, то можна запропонувати наступний метод, заснований на «методі вагів» .


Кожна вистава має кілька параметрів оцінки, як то : декорації, освітлення, костюми, контакт із публікою, зіграність акторів між собою, експресія, захват уваги глядача і так далі . Ці параметри перед конкурсом затверджує колегія експертів. Кожен член журі має виставити оцінку по виставі по кожному параметру. Але вплив кожного параметру на якість вистави не є однаковим. Тому кожен параметр має свою вагу – відсоток важливості параметру для всієї вистави в цілому  - від 1 до 100 %. Ця вага по кожному параметру  один раз також прописується  колегією експертів і не змінюється. Потім кожний параметр оцінюється експертом та множиться на свою вагу.Наприклад, декорації у виставі були оцінені на 6 балів ( по 10-бальній шкалі), вага важливості декорацій у виставі , наприклад - 40%. Множиться 6 на 40% - виходить підсумковий бал вистави по декорації - 2,4 . Так вираховуються підсумкові бали по кожному параметру вистави. Потім ці всі підсумкові бали складаються разом (підсумовуються ) і виходить якийсь загальний бал вистави для певного члені журі :   ( 6*40% + 7*30% +10*35% + 5*70% + 6*30%% + 5*50% + 7*80%) = 21,4 - загальний бал для експерта А для даної вистави.


Для більшої наочності процес оцінки представлений у таблицях. 


Таблиця вагів ( створюється колегією театральних експертів) – незмінна для кожного конкурсу

Оцінка окремого експерта А

Далі всі приведені оцінки членів жюрі підсумовуються и виходить загальна оцінка для певної вистави.


Оцінка певної вистави членами журі

Тобто, вистава отримала загальний бал -113,8.


І так по кожній виставі.


Можна також ввести вагу по кожному експерту в залежності від його компетентності, яка залежить від : досвіду, популярності, нагород, звання, досягнень і так далі. Вагу можна вводити не у відсотках, а в коефіцієнтах від 0 до 1 (що в економіці – те ж саме) .Список можна продовжувати.


Тобто, з умовою зваженості експертів (їх кваліфікації та компетентності) остаточний бал, який получила певна вистава, виходить 100,27.


Цей метод допомагає дати кількісну оцінку рішення про якість театральних постанов, систематизуючи фактори, що впливають на процес прийняття рішення, з оцінкою їхньої ваги.


Він дозволяє підходити до більш незалежного від суб’єктивних факторів оцінювання складом журі конкурсу театральних постанов на фестивалях, конкурсах , при поданні заявок на отримання премії та грантів .


Усі бажаючі та зацікавлені запрошуються до обговорення.


Володимир Зубков

«МЕТОД ВАГІВ (ЗВАЖУВАНЬ)»  В ОЦІНЮВАННІ ТЕАТРАЛЬНИХ ВИСТАВ

Наші партнери

Термінове оголошення:

Шановні глядачі! 23.03, виставу «Я продовжую свій шлях». СКАСОВАНО через технічні причини. Вибачте за незручності. Будьте здорові.